Ventspils nafta termināls
 
 

VNT rīko civilās aizsardzības un ugunsdrošības mācības skolas audzēkņiem

Atpakaļ

VNT rīko civilās aizsardzības un ugunsdrošības mācības skolas audzēkņiem

2017. gada 17. maijā / Ziņas

Trešdien, 17. maijā, atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, SIA ““Ventspils nafta” termināls” (VNT) noslēdza vērienīgu projektu, kura ietvaros visi Ventspils 3. vidusskolas skolēni izgāja uzņēmuma organizētas civilās aizsardzības un ugunsdrošības mācības.

Pērn Ventspils 3. vidusskolas administrācija izteica vēlmi veikt apmācības skolēniem civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomā, piesaistot VNT speciālistus. Skolas direktore Vera Šengelija skaidro: “Civilajai aizsardzībai ir liela loma katrā cilvēka dzīvē, it īpaši pilsētās un mikrorajonos, kur atrodas lieli uzņēmumi un ražotnes. Nolēmām izmantot profesionāļu meistarību bērnu mācību procesā, tāpēc sazinājāmies ar VNT un saņemam apstiprinājumu.”

Galvenais projekta mērķis – atstrādāt skolēnu darbības algoritmu ugunsgrēka un avārijas situācijās. Apmācības norisinājās vairākās dienās, kuru laikā vairāk kā 350 audzēkņi guva teorētiskās zināšanas par rīcību ķīmisko noplūžu un ugunsgrēku gadījumos, kā arī veica praktiskus uzdevumus – evakuējas no piedūmotas telpas un trenējās ugunsdzēšamo aparātu lietošanā. Skolēni dalās iespaidos: “Zinājām, kā mums nekas nedraud, taču sajūtas vienalga nebija patīkamas. Tas lika mums aizdomāties par nepieciešamību būt uzmanīgiem ikdienā, lai nepieļautu reāla ugunsgrēka izcelšanos.”

Apmācību vadītājs, VNT ugunsdrošības inspektors Dagnis Garais uzskata, ka piedaloties šādos projektos, VNT veic pozitīvu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un drošības kultūras paaugstināšanā: “Ņemot vērā, ka Ventspilī atrodas vairāki paaugstinātas bīstamības objekti, tai skaitā VNT, ir svarīgi informēt sabiedrību par rīcību ārkārtas situācijās. Bērnu drošības kultūru veidot ir daudzkārt vieglāk, jo viņiem vēl nav izkropļots priekšstats par labo un slikto. Strādājot ar bērniem, mums nākotnē ir iespēja izvairīties no negadījumiem. Turklāt, iesaiste šādos projektos man personīgi sagādā prieku un ļauj atgriezties bērnībā!”

Apmācību nolūkos VNT regulāri rīko Atvērto durvju dienas, piedalās Ēnu dienās, Karjeras dienās, piedāvā prakses iespējas Latvijas un ārzemes studentiem. Savu darbinieku ģimenēm VNT organizē ikgadējas ģimenes drošības dienas un ekskursijas.

Par VNT

VNT nodrošina tranzīta pakalpojumus – naftas un naftas produktu pieņemšanu no cauruļvadiem, dzelzceļa vagonu cisternām un no tankkuģiem, to uzglabāšanu un pārkraušanu. VNT ir tehnoloģiski modernākais un lielākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā ar kopējo rezervuāru parka ietilpību 1,2 miljoni kubikmetru.

Papildu informācija:

Janīna Biteniece, komunikācijas projektu vadītāja

SIA ““Ventspils nafta” termināls”

Tālrunis: +371 25482399

E-pasts: jan@vnt.vtti.com