Ventspils nafta termināls
 
 

 ““Ventspils nafta” termināls” saņem platīna kategoriju Ilgtspējas indeksā

Atpakaļ

 ““Ventspils nafta” termināls” saņem platīna kategoriju Ilgtspējas indeksā

2015. gada 11. jūnijā / Ziņas

SIA ““Ventspils nafta” termināls” (VNT) 2015. gadā Ilgtspējas indeksā ieguva visaugstāko ekspertu vērtējumu, saņemot platīna novērtējumu. VNT ir trešais uzņēmums Latvijā, kurš ir iekļuvis platīna kategorijā, tādējādi apliecinot augstu korporatīvās atbildības un ilgtspējas sniegumu piecās kategorijās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide un sabiedrība jeb vietējā kopiena.

“VNT mērķtiecīgi investē finanšu resursus un zināšanas darba drošības uzlabošanā un vides aizsardzībā. Esam gandarīti, ka triju gadu laikā, kopš piedalāmies Ilgtspējas indeksā, esam viens no trijiem uzņēmumiem Latvijā, kurš ir saņēmis augsto platīna novērtējumu,” norāda VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs, uzsverot, ka Ilgtspējas indeksa platīna kategorijai kvalificējas uzņēmumi, kas korporatīvo atbildību ir pilnībā integrējuši savā ikdienas darbā, tie darbojas un atskaitās par savu darbību ar augstu caurskatāmības līmeni.

VNT vides politikā ir definējis trīs galvenos stratēģiskos virzienus – rūpīgi izvērtēt un analizēt iespējamos riskus, lai nepieļautu krīzes situācijas; mērķtiecīgi samazināt uzņēmuma resursu patēriņu, kā arī investēt vides aizsardzībā.

Pilnveidojot savu korporatīvās atbildības un ilgtspējas stratēģiju, VNT Ilgtspējas indeksā katru gadu ir uzlabojis savu sniegumu. Pirmajā dalības gadā eksperti uzņēmumu ierindoja sudraba kategorijā. Pērn, uzlabojot savu sniegumu, tas pārliecinoši ieguva zeltu, bet šogad VNT iekļuva starp tiem trijiem Latvijas uzņēmumiem, kuri saņēma platīna novērtējumu.

Ilgtspējas indekss Latvijā tiek organizēts jau sesto gadu. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas indeksa metodoloģija ir balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G4 vadlīniju uzlikto latiņu. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.

 

Par ““Ventspils nafta” termināls”

VNT nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un naftas produktu pieņemšanu no cauruļvadiem, dzelzceļa vagonu cisternām un no tankkuģiem, to uzglabāšanu un pārkraušanu. VNT ir tehnoloģiski modernākais un lielākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā ar kopējo rezervuāru parka ietilpību 1,2 miljoni kubikmetru.

51% VNT pieder AS “Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R), kas ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā. AS “Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

 

Papildu informācija

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

 

www.vnt.lv