Ventspils nafta termināls
 
 

Par SIA „„Ventspils nafta” termināls” sabiedrisko apspriešanu saistībā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.724

Atpakaļ

Par SIA „„Ventspils nafta” termināls” sabiedrisko apspriešanu saistībā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.724

2015. gada 23. decembrī / Ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”, SIA „„Ventspils nafta” termināls” ir sagatavojusi smakas emisijas limita projektu.

Darbības veids – naftas un naftas produktu pārkraušana.

Uzņēmuma adrese: Talsu iela 75, Ventspils.

Uzņēmuma īpašnieki: uzņēmuma kapitāla daļas 51% apjomā pieder a/s „Ventspils nafta”, bet 49% pieder „Eurotank Holding Sarl”, kura īpašnieks ir VTTI – starptautisks naftas produktu termināļu tīkls.

Ar SIA „„Ventspils nafta” termināls” iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 SIA „„Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75, Ventspilī, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 636 66334, kā arī Ventspils pilsētas domes 23. kabinetā, Jūras ielā 36, Ventspilī, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00.

Apspriešanas sēde notiks 2015.gada 30.decembrī plkst. 15.00, Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4, Ventspilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV 3601) līdz 2016.gada 21.janvārim.

Kopsavilkums - smaku emisijas limita projekts