Ventspils nafta termināls
 
 

Paziņojums par būvniecības lietu Nr. BIS-32399-1277

Atpakaļ

Paziņojums par būvniecības lietu Nr. BIS-32399-1277

2017. gada 19. jūnijā / Ziņas

BŪVOBJEKTS

SIA ""Ventspils nafta" terminals" naftas produktu kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas būvniecība SIA ""Ventspils nafta" termināls" un a/s "Ventbunkers" nomas teritorijās Ventspilī

ADRESE

Dzintaru iela 82C, Ventspils, LV-3602; Talsu iela 75, Ventspils, LV-3602

PASŪTĪTĀJS

SIA ""Ventspils nafta" termināls", 41203019923, Talsu iela 75, Ventspils, LV-3602

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIMPS", reģ.Nr.0141-R

LĒMUMS

Būvatļauja (inženierbūvēm) BIS-BV-4.2-2017-297 izdota 14.06.2017.

Ar SIA ””Ventspils nafta” termināls” iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties SIA “”Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75, Ventspilī, iepriekšēji piesakoties pa tālr. +371 6366 4090 vai pa e-pastu terminals@vnt.vtti.com (ar norādi – informācija par būvniecības lietu “Emisijas kontroles sistemas būvniecība”).