Ventspils nafta termināls
 
 

Pazinojums par SIA ””Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

Atpakaļ

Pazinojums par SIA ””Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

2017. gada 5. decembrī / Ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1082 un Ventspils pilsētas domes 2010. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 79 "Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", SIA “”Ventspils nafta” termināls” ir sagatavojusi iesniegumu B kategorijas atļaujas grozījumu saņemšanai.

SIA “”Ventspils nafta” termināls” darbībā  paredzētās būtiskās izmaiņas ir benzīnu grupas produktu uzglabāšanas tilpuma palielināšana esošajā rezervuāru parkā.

Uzņēmuma adrese: Talsu iela 75, Ventspils.

Uzņēmuma īpašnieki: 49% uzņēmuma kapitāldaļu pieder Eurotank Holding Sarl, kas ir daļa no starptautiskās termināļu kompānijas VTTI, un 51% pieder Martank.

Ar SIA ””Ventspils nafta” termināls” iesniegumu iespējams iepazīties:

Valsts vides dienesta un SIA ””Ventspils nafta” termināls” tīmekļa vietnē,

SIA “”Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75, Ventspilī, darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 636 66334,

Ventspils pilsētas domes 23. kabinetā, Jūras ielā 36, Ventspilī, darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.

Apspriešanas sēde notiks 2017. gada 11. decembrī plkst. 17.00, Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4, Ventspilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV 3601) līdz 2018. gada 4. janvārim.

Iesniegums grozījumu saņemšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE10IB0054