Ventspils nafta termināls
 
 

Paziņojums par SIA  ””Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

Atpakaļ

Paziņojums par SIA  ””Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

2019. gada 14. jūnijā / Ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1082unVentspils pilsētas domes 2010. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 79 "Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", SIA “”Ventspils nafta” termināls” ir sagatavojusi iesniegumu B kategorijas atļaujas grozījumu saņemšanai.

SIA “”Ventspils nafta” termināls” darbībā  paredzētās būtiskās izmaiņas ir saistītas   ar metanola pārkraušanu.

Uzņēmuma adrese: Talsu iela 75, Ventspils.

Uzņēmuma īpašnieki: 49% uzņēmuma kapitāldaļu pieder Eurotank Holding Sarl, kas ir daļa no starptautiskās termināļu kompānijas VTTI, un 51% pieder Martank.

Ar SIA ””Ventspils nafta” termināls” iesniegumu iespējams iepazīties:

Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē,

SIA “”Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75, Ventspilī, darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 636 66334,

Ventspils pilsētas domes 23. kabinetā, Jūras ielā 36, Ventspilī, darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.

Apspriešanas sēde notiks 2019. gada 25. jūnijā plkst. 17.00, Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4, Ventspilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV 3601) līdz 2019. gada 14. jūlijam.