Ventspils nafta termināls
 
 

Paziņojums par SIA “”Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

Atpakaļ

Paziņojums par SIA “”Ventspils nafta” termināls” B kategorijas piesārņojošas darbības apspriešanu

2012. gada 29. augustā / Ziņas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 un Ventspils pilsētas domes 2010.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.79 "Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", SIA “”Ventspils nafta” termināls” ir sagatavojusi iesniegumu grozījumiem B kategorijas piesārņojošā darbībā.

SIA „„Ventspils nafta” termināls” darbībā ir paredzētas šādas izmaiņas:

- butanizētā benzīna sajaukšanas apjomos un jaunas piedevas (izobutāna) izmantošana;

- atkritumu veidos un to apjomos.

Uzņēmuma adrese: Talsu iela 75, Ventspils.

Uzņēmuma īpašnieki: uzņēmuma kapitāla daļas 51% apjomā pieder a/s „Ventspils nafta”, bet 49% pieder „Eurotank Holding Sarl”, kura īpašnieks ir VTTI – starptautisks naftas produktu termināļu tīkls.

Ar SIA „Ventspils nafta” termināls” iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 SIA „”Ventspils nafta” termināls”, Talsu ielā 75, Ventspilī, administratīvās ēkas Nr.1 410. kabinetā, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 636 66309, kā arī Ventspils pilsētas domes 23. kabinetā, Jūras ielā 36, Ventspilī, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00.

Apspriešanas sēde notiks 2012.gada 7.septembrī plkst. 17.30 Biznesa centra konferenču zālē, Ostas ielā 23, Ventspilī.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV 3601) līdz 2012.gada 23.septembrim.