Ventspils nafta termināls
 
 

Valsts Darba inspekcija atzinīgi novērtē VNT darba aizsardzības praksi

Atpakaļ

Valsts Darba inspekcija atzinīgi novērtē VNT darba aizsardzības praksi

2014. gada 29. oktobrī / Ziņas

Jau devīto reizi Valsts darba inspekcija organizēja labās prakses konkursu darba aizsardzībā „Zelta ķivere”. Šogad trešo vietu lielo uzņēmumu kategorijā dalīja SIA ""Ventspils nafta" termināls" (VNT) un AS “Aldaris”.

Konkursa ietvaros tika meklēti uzņēmumi, kas īsteno vienkāršus pasākumus stresa līmeņa mazināšanai, kā arī darbinieku labsajūtas un darbaspēju uzlabošanai.

„Prieks, ka VNT kā viens no retajiem industriālajiem uzņēmumiem izrādīja drosmi un bija gatavi pirmoreiz dalīties savā pieredzē labās prakses konkursā „Zelta ķivere”. VNT demonstrēja, kā vidējā uzņēmumā tiek īstenoti daudzi radoši stresa mazināšanas pasākumi, kas nu jau būtiski pārsniedz vienkāršas normatīvo aktu prasības,” atzinīgi novērtē Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Lindas Matisāne.

VNT Vides un darba aizsardzības vadītājs Kaspars Liepiņš uzsver, ka cilvēku drošība terminālī ir pats svarīgākais, tāpēc uzņēmums mērķtiecīgi strādā pie tā, lai veidotu un attīstītu organizācijas kultūru, kurā drošība ir viena no pamatvērtībām. “Mēs regulāri investējam darbinieku apmācībās, veicinām veselīgu dzīvesveidu, stiprinām psiholoģisko sagatavotību un noturību, kā arī radām labvēlīgu mikroklimatu savstarpējai komunikācijai,” skaidro K. Liepiņš.

Konkursa kategorijā lielajiem uzņēmumiem pirmo vietu ieguva Lauku atbalsta dienests, savukārt otro vietu SIA "Cemex". Mazo uzņēmumu kategorijā pirmo vietu ieguva SIA "DPA", bet otro vietu - SIA "Out Loud".

Žūrijas komisijā bija pārstāvji no Valsts darba inspekcijas, Labklājības ministrijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.

 

Valsts Darba inspekcijas balvas tika pasniegtas 2014. gada 24. oktobrī.