Ventspils nafta termināls
 
 

Ventspils diktē savus noteikumus

Atpakaļ

Ventspils diktē savus noteikumus

2016. gada 2. jūnijā / Ziņas

SIA ””Ventspils nafta” termināls” (VNT), viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Ventspilī ar lielāko kravu apgrozījumu Ventspils brīvostā, iegulda 5 miljonus eiro pastāvīgas tvaiku savākšanas iekārtas (TSI) uzstādīšanai Ventspils ostas teritorijā.

VNT sākotnēji plānoja pastāvīgās TSI projektu realizēt līdz 2017. gada novembrim, bet pagaidu TSI uzstādīt līdz šī gada 15. maijam. Tomēr neskatoties uz VNT pūlēm, pagaidu TSI uzstādīšanas plāns netika realizēts noteiktajos termiņos. TSI ieviešanas process šobrīd ir pilnīgi atkarīgs no sadarbības ar pašvaldību un Ventspils brīvostu, lai varētu pabeigt projekta saskaņošanu un saņemt projektam nepieciešamās atļaujas. 

Vairākus gadus Ventspils pilsētas dome ir uzsvērusi TSI uzstādīšanas nozīmību ne tikai vides aizsardzības standartu ievērošanas prasību izpildē, bet arī iestājoties par Ventspils iedzīvotāju labsajūtas uzlabošanu. Neraugoties uz to, ka tagad VNT piedāvā risinājumus problēmu novēršanā, joprojām TSI uzstādīšanā uzņēmums saskaras ar vairākiem birokrātiskiem šķēršļiem. 

Sadarbības ceļā ar AS Ventbunkers VNT atrisināja jautājumu par iekārtas uzstādīšanai nepieciešamo zemes gabalu. Šī gada 22. februārī VNT un AS Ventbunkers iesniedza Ventspils brīvostas pārvaldei apstiprināšanai kopīgu iesniegumu par zemes gabala nodošanu nomā VNT pastāvīgas TSI uzstādīšanai. Turklāt VNT vērsās Ventspils brīvostas pārvaldē ar lūgumu piešķirt atļauju pagaidu TSI izvietošanai zemes gabalā 30 m2 platībā piestātņu teritorijā līdz brīdim, kad tiks uzstādīta patstāvīgā TSI.

Atbildes uz abiem lūgumiem VNT vēl gaida. VNT ģenerāldirektors Larss Pancalfs komentē: „Izskatās, ka Ventspils pilsētas dome ir nonākusi pretrunā pati ar sevi, un tās rīcība liek apšaubīt jebkādu loģiku. Ir saprotami, ka dome vēlētos atbalstīt iniciatīvas, piemēram, TSI uzstādīšanu, kas ir vērstas uz domes pārstāvēto iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu. Un mēs kā uzņēmums atbalstam to. Taču no otras puses mēs saskārāmies ar vienu kavēšanos pēc otras saistībā ar nepieciešamajiem saskaņojumiem un atļaujām no Ventspils brīvostas puses, kurā Ventspils pilsētas domei ir ievērojama pārstāvniecība. Diemžēl Ventspils pilsētas domes publiskie paziņojumi nesakrīt ar realitāti.”

Attiecībā uz VNT centieniem Ventspils brīvostas pārvalde informēja, ka visi ar TSI uzstādīšanu saistītie jautājumi tiks izskatīti 20. maijā Ventspils brīvostas pārvaldes valdes sēdē. Ņemot vērā jautājuma svarīgumu, VNT lūdza Ventspils brīvostai iespēju piedalīties valdes sēdē un prezentēt TSI projektu.. 24. maijā Ventspils brīvosta informēja VNT, ka tās nākamā valdes sēde ir nozīmēta 26. maijā un lūdza VNT pārstāvja piedalīšanos.

Valdes sēdes dienā – 26.maijā - Ventspils brīvostas pārvalde informēja VNT, ka plānotā valdes sēde tiek pārcelta uz 27. maiju, bet VNT joprojām tiek aicināts prezentēt TSI ieviešanas projektu. Vēlāk tajā pašā dienā VNT saņēma ziņu no Ventspils brīvostas pārvaldes, ka visticamāk laika ierobežojuma dēļ VNT iesniegtie jautājumi 27. maija valdes sēdē netiks izskatīti, tāpēc VNT nav nepieciešamības apmeklēt šo sēdi.

Tā kā VNT nebija pārliecības, ka tiešām Ventspils brīvostas valdes sēdē 27. maijā šis jautājums netiks skatīts,  VNT pārstāvji ieradās ar sagatavotu TSI prezentāciju uz Ventspils brīvostas pārvaldi pirms valdes sēdes sākuma. Par nožēlu jāatzīst, ka VNT nespēja prezentēt TSI uzstādīšanas plānus, jo acīmredzot šīs jautājums bija izņemts no Ventspils brīvostas pārvaldes valdes sēdes dienas kārtības tajā pašā dienā. VNT sagatavotie prezentācijas materiāli par TSI projekta īstenošanu tiek publicēti tagad kopā ar šīs preses relīzes tekstu.

VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs norāda: “VNT kopīgo iesniegumu Ventspils brīvostas pārvaldei par zemes gabala nodošanu nomā VNT iesniedza jau šī gada februārī. Tas, ka ne pašvaldība, ne Ventspils brīvostas pārvalde neatrada laiku, lai izvērtētu šo steidzamo jautājumu, acīmredzami liecina par atbildīgo iestāžu rīcības pretrunīgumu un vienotas darbības virziena trūkumu šo iestāžu pārvaldības principos. Kopējā situācija rada pamatotu neizpratni par pašvaldības un Ventspils brīvostas pārvaldes patiesajiem nodomiem vides aizsardzībā un to rīcību rūpējoties par Ventspils iedzīvotājiem.”

 

TSI uzstādīšanas procesa pārskatāmība

Lai sabiedrībai dokumentāli parādītu TSI uzstādīšanas procesu, kas nereti tiek apgrūtināts dažādu birokrātisku šķēršļu dēļ, VNT mājaslapā – http://www.vnt.lv – ir publicēti divi hronoloģiskie pārskati, kuros tiek atspoguļoti un regulāri papildināti notikumi, kas saistīti ar pastāvīgu un pagaidu TSI uzstādīšanu.

 

Vispārīga informācija par TSI: www.vnt.lv/lv/vide/tsi/tvaiku-savaksanas-iekarta/

Pagaidu TSI hronoloģiskais pārskats: http://www.vnt.lv/lv/vide/tsi/pagaidu/

Pastāvīgās TSI hronoloģiskais pārskats: http://www.vnt.lv/lv/vide/tsi/pastaviga/

Presentation_Ventspils_Freeport_27_May_2016_LV