Ventspils nafta termināls
 
 

VNT apgrozījums palielinājies par gandrīz 30% 2012. gada 1. pusgadā

Atpakaļ

VNT apgrozījums palielinājies par gandrīz 30% 2012. gada 1. pusgadā

2012. gada 30. augustā / Ziņas

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) meitas sabiedrības SIA „„Ventspils nafta” termināls” (VNT) apgrozījums 2012. gada pirmajā pusgadā sasniedza LVL 37,7 miljonus, kas gandrīz par 30 % pārsniedz apgrozījumu pagājušā gada pirmajos 6 mēnešos (LVL 29,1 miljoni).

“Pirmais pusgads VNT terminālim ir bijis ļoti veiksmīgs. Mums izdevās palielināt kravas pārkraušanas apjomus un apgrozījumu, ko varētu attiecināt uz dzelzceļa kravu un ar dzelzceļa pārvadājumiem saistīto VNT pakalpojumu pieaugumu”, skaidro VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs (Lars Pantzlaff).

“Pirmo 6 mēnešu laikā mēs panācām administrācijas  izmaksu samazinājumu par 11%. Naudas plūsma no saimnieciskās darbības palielinājās par 36% − pieaugot no LVL 5,33 miljoniem (2011. gada 1. pusgadā) līdz LVL 7,26 miljoniem (2012. gada 1. pusgadā), kas norāda uz stabilu biznesa attīstību,” turpina L. Panclafs.

2012. gada pirmajā pusgadā VNT ieguldīja LVL 1,4 miljonus ilgtermiņa aktīvos. Gandrīz puse no šīm investīcijām saistīta ar sūkņu staciju modernizāciju (LVL 0,7 miljoni). VNT terminālis nodeva ekspluatācijā vienu no trim plānotajām jaunajām sūkņu stacijām, kurās ir pielietoti progresīvākie risinājumi, kas ļaus uzlabot darbu ar produktu plūsmām. „Šīs investīcijas ļaus darboties saskaņā ar jaunākajām tendencēm no drošības, tehnoloģiju un enerģijas efektivitātes viedokļa,” skaidro VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs.

VNT bruto peļņa veido LVL 5,77 miljonus, kas ir 8,5% pieaugums salīdzinājumā ar analoģisko periodu pērn (LVL 5,32 miljoni).

Šogad pirmo sešu mēnešu laikā VNT pārkrāva 7,12 miljonus tonnu naftas produktu, kas veido 19% lielu pieaugumu salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā, kad tika pārkrauti 5,987 miljoni tonnu. Dzelzceļa kravas veido 54% no pārkrautā apjoma, 43% produkta saņemti pa cauruļvadu un 3% no tankkuģiem.

Par „Ventspils nafta termināls”

VNT nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un naftas produktu pieņemšanu no cauruļvadiem, dzelzceļa vagonu cisternām un no tankkuģiem, to uzglabāšanu un pārkraušanu. VNT ir tehnoloģiski modernākais un lielākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā ar kopējo rezervuāru parka ietilpību 1,2 miljoni kubikmetru.

51% VNT pieder AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R), kas ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas tranzītbiznesa jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda  ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.