Ventspils nafta termināls
 
 

VNT iegūst Ilgtspējas indeksa Sudraba balvu

Atpakaļ

VNT iegūst Ilgtspējas indeksa Sudraba balvu

2013. gada 24. maijā / Ziņas

Apzinoties savas darbības ietekmi uz vidi, “Ventspils nafta termināls” (VNT) ik gadu investē vismaz pusmiljonu latu vides aizsardzības pasākumiem. Pārdomāto vides vadības sistēmu, kas palīdz uzņēmumam monitorēt un analizēt potenciālos riskus, atzinīgi novērtējuši arī Ilgtspējas indeksa eksperti. Piektdien, 24. maijā, VNT Ilgtspējas indeksā iekļuva Sudraba kategorijā, augstāko vērtējumu saņemot tieši par atbildīgu pieeju vides jautājumiem.

“Mēs apzināmies, ka strādājam ar naftas produktiem, kas ir videi bīstamas vielas, līdz ar to vides aspekti mums ir kritiski svarīgi, domājot par ilgtspējīgu un atbildīgu uzņēmuma pārvaldību,” uzsver VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs.

VNT vides politikā ir definējis trīs galvenos stratēģiskos virzienus – rūpīgi analizēt iespējamos riskus, lai nepieļautu krīzes situācijas; mērķtiecīgi samazināt uzņēmuma resursu patēriņu, kā arī investēt vides atveseļošanā, likvidējot padomju gados radīto piesārņojumu sekas.

VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs norāda, ka VNT ir viens no pasaulē „zaļākajiem” termināliem. “Ja citi termināli asociējas ar tēraudu un betonu, tad VNT raksturo tā zaļā vide. Kopējā termināla platība ir 100 hektāri, no kuriem puse ir apzaļumota. Vasarā to ik dienas aprūpē 33 darbinieki, ieskaitot dārzniekus, savukārt ziemā – 24,” norāda L. Panclafs.  

VNT atbildīgo pieeju vides resursiem, raksturo arī būtiski samazinātais elektroenerģijas patēriņš uz vienu pārkrauto tonnu pēdējo gadu laikā. Savukārt, ieviešot dokumentu elektroniskās vadības sistēmu, papīra patēriņš ir samazināts par 22%. Tāpat uzņēmums veic 12 dažādu veidu atkritumu šķirošanu.  

Jau vairāk nekā desmit gadus VNT ik gadu iegulda vidēji pusmiljonu latu vides atveseļošanā, lai likvidētu padomju gados radītā piesārņojuma sekas. Šajā laikā ir novērsts lielākais vēsturiskais piesārņojums uzņēmuma teritorijā – aptuveni 3000 m3 naftas produktu, kas naftas produktu peldošā slāņa veidā padomju gados krājies virs gruntsūdeņiem zem vilcienu cisternu estakādēm.

 

Par VNT

VNT nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un naftas produktu pieņemšanu no cauruļvadiem, dzelzceļa vagonu cisternām un no tankkuģiem, to uzglabāšanu un pārkraušanu. VNT ir tehnoloģiski modernākais un lielākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā ar kopējo rezervuāru parka ietilpību 1,2 miljoni kubikmetru.

51% VNT pieder AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R), kas ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas tranzītbiznesa jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda  ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.