Ventspils nafta termināls
 
 

VNT investē 5 miljonus pastāvīgās tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanai

Atpakaļ

VNT investē 5 miljonus pastāvīgās tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanai

2016. gada 9. maijā / Ziņas

SIA „„Ventspils nafta” termināls”, viens no lielākiem nodokļu maksātājiem Ventspilī ar lielāko kravu apgrozījumu Ventspils brīvostā, plāno ieguldīt 5 miljonus eiro pastāvīgas tvaiku savākšanas iekārtas (TSI) uzstādīšanai Ventspils ostas teritorijā laika periodā līdz 2017. gada novembrim. 

VNT strādā pie pastāvīgas TSI uzstādīšanas saskaņošanas ar valsts un pašvaldību iestādēm un paralēli jau otro gadu pēc kārtas mēģina saskaņot arī konteinertipa pagaidu TSI uzstādīšanu un izmantošanu ostas teritorijā, kas kalpos kā pagaidu alternatīva līdz tiks uzstādīta pastāvīgā TSI. Ieguldītās pūles apliecina VNT apņemšanos rūpēties par vides aizsardzību Ventspils pilsētā, apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu un vēlmi rādīt labākus nosacījumus videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstīšanai.

2015. gada novembrī VNT informēja Ventspils pilsētas domi par savu ieceri uzstādīt un uzsākt pastāvīgās TSI darbību, uzsverot visus nepieciešamos aspektus saistībā ar iekārtas jaudu, izmantoto tehnoloģiju, darbību un plānoto nodošanu ekspluatācijā. VNT norādīja, ka TSI iegādāsies no starptautiski atzīta ražotāja un izmantos tehnoloģiju, kas tiek plaši pielietota naftas industrijā visā pasaulē, tādējādi ieguldot 5 miljonus eiro projekta realizācijā.

Neskatoties uz to, ka uzņēmums bija gatavs realizēt šo projektu pirms vairākiem gadiem, vislielākais šķērslis projekta īstenošanai izrādījās vienošanās par zemes izmantošanu Ventspils brīvostas teritorijā. Zemes gabala noma ir bijis priekšnosacījums, lai VNT beidzot varētu īstenot savu plānoto pastāvīgās TSI uzstādīšanas projektu. Kamēr Ventspils brīvosta kā nepieciešamā zemes gabala īpašnieks neizrādīja pretimnākšanu šīs problēmas risināšanā vairāku gadu garumā, VNT pēc savas iniciatīvas ir panācis vienošanos par projektam nepieciešamās zemes nomu ar uzņēmumu AS „Ventbunkers”.

Lai sabiedrībai atspoguļotu TSI uzstādīšanas procesu, kas nereti tiek apgrūtināts dažādu birokrātisku šķēršļu dēļ, VNT mājaslapā – http://www.vnt.lv – ir publicēti divi hronoloģiskie pārskati, kuros ērtā un pārskatāmā veidā secīgi tiek atspoguļoti notikumi, kas saistās ar pastāvīgo un pagaidu TSI uzstādīšanu.

VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs apliecina: “Mēs VNT patiesi ticam, ka vides aizsardzība nav tikai frāze, bet gan atbildīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības neatņemama sastāvdaļa. VNT pastāvīgi un mērķtiecīgi investē vides aizsardzībā, tādējādi plānotā pastāvīgas tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšana un izmantošana VNT darbībā papildinās uz vides aizsardzību vērsto VNT iniciatīvu klāstu. VNT cer uz nepieciešamo atbalstu no valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu puses, kā arī uz Ventspils iedzīvotāju atbalstu, lai pabeigtu uzsākto TSI projektu”.

Kaut arī ilgstoši ar valsts un pašvaldības iestādēm nav izdevies saskaņot pastāvīgās un pagaidu TSI uzstādīšanu, VNT ir apņēmies šogad turpināt iesākto darbu, lai uzstādītu pagaidu TSI, un nodotu ekspluatācijā pastāvīgo TSI, tādējādi rūpējoties par vides aizsardzību, videi draudzīga biznesa attīstību, Ventspils iedzīvotāju un pilsētas viesu labsajūtu.

 

Vispārīga informācija par TSI: www.vnt.lv/lv/vide/tsi/tvaiku-savaksanas-iekarta/

Pagaidu TSI hronoloģiskais pārskats: http://www.vnt.lv/lv/vide/tsi/pagaidu/

Pastāvīgās TSI hronoloģiskais pārskats: http://www.vnt.lv/lv/vide/tsi/pastaviga/