Ventspils nafta termināls
 
 

VNT pateicas par dalību kompleksajās civilās aizsardzības mācībās

Atpakaļ

VNT pateicas par dalību kompleksajās civilās aizsardzības mācībās

2019. gada 27. jūnijā / Ziņas

Trešdien, 26. jūnijā, SIA ““Ventspils nafta” termināls” (VNT) rīkoja kompleksās civilās aizsardzības mācības sadarbībā ar valsts iestādēm un Ventspils uzņēmumiem. Mācību laikā tika imitēts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks VNT teritorijā un cietušo glābšana.

VNT vēlās izteikt pateicību visiem civilās aizsardzības mācību dalībniekiem par atsaucību un dalību mācību procesā. Esam apliecinājuši, ka kopīgiem spēkiem spējam nodrošināt efektīvu rīcību un komunikāciju krīzes gadījumā.

Paldies:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par atbalstu mācību rīkošanā gan operatīvos darbos, gan novērotāju piesaistē;

AS “Ventbunkers” un SIA “VK Terminal Services” par operatīvu reaģēšanu un sadarbību;

Zemessardzes 46. kājnieku bataljona personālam par cietušo reālistisku tēlošanu, kas ļāva VNT speciālistiem pārbaudīt savas prasmes pirmās palīdzības sniegšanā;

Valsts policijai par dalību mācību procesā pārkāpēju ķeršanā un apsardzes atbalsta sniegšanā;

VAS “Latvijas Dzelzceļš” un SIA “LDZ Cargo” par dalību mācībās ar saviem tehniskajiem līdzekļiem un cilvēku resursiem;

Valsts vides dienesta Reģionālajai vides pārvaldei un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam par novērotāju piesaisti mācību procesam;

SIA “Deep White” par ātru un kvalitatīvu komunikācijas atbalstu krīzes vadības komandai un vērtīgiem norādījumiem mācību procesā;

“Ventas balss” žurnālistei Jeļenai Naruševičai-Jegermanei par krīzes vadības komandas interviju organizēšanu ar nolūku pārbaudīt attiecīgu speciālistu spējas komunicēt ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem krīzes situācijā;

Vizāžistei Signei Jakobsonei par reālistisku ‘cietušo’ sagatavošanu;

 

Civilās aizsardzības mācības tika rīkotas saskaņā ar VNT iekšējiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Civilās aizsardzības mācību mērķis ir praktiski sagatavoties konkrētai rīcībai iespējamās krīzes situācijas novēršanā. Dažāda veida krīzes vadības komandas un civilas aizsardzības mācības VNT rīko katru otro mēnesi, iesaistot gan darbiniekus, gan ārējās puses.