Ventspils nafta termināls
 
 

VNT peļņa 2012.gadā bija 10,44 miljoni latu

Atpakaļ

VNT peļņa 2012.gadā bija 10,44 miljoni latu

2013. gada 22. februārī / Ziņas

„Ventspils nafta” Grupas meitas sabiedrības „Ventspils nafta termināls” (VNT) peļņa saskaņā ar sabiedrības nerevidētajiem finanšu pārskatiem 2012.gadā bija 10,44 miljoni latu. Tas ir par 23% vairāk nekā VNT iepriekšējā gadā gūtā peļņa – 2011.gadā sabiedrība ģenerēja peļņu 8,5 miljonu latu apmērā. „2012.gads bija veiksmīgs – mēs sasniedzām labākus rezultātus nekā bija plānots”, skaidro VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs (Lars Pantzlaff).

„Savukārt 2013.gadā mēs plānojam tādu peļņas līmeni, kāds tas vidēji bijis pēdējos trīs gados, proti, ap 8-9 miljoniem latu – mūsu darbība ir stabila un prognozējama. 2013.gada pārkraušanas apjoma mērķis bija vismaz 10 miljoni tonnu, lai gan ir grūti veikt precīzas tirgus prognozes,” paredz VNT ģenerāldirektors Larss Panclafs.

2012.gadā VNT apgrozījums bija 60,4 miljonus latu. Naftas produktu pārkraušanas apjoms nedaudz pārsniedza 12 miljonus tonnu, kas veido ievērojamu tirgus daļu šķidro kravu pārkraušanā. VNT 2012.gadā ir pārkrāvis 48% no kopējā šķidro kravu apjoma Latvijā, jeb 72% no kopējā šķidro kravu apjoma Ventspils ostā. „VNT ir nozīmīga vieta Latvijas šķidro kravu pārkraušanas tirgū, un tādēļ uzņēmums ir svarīga un vērtīga Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, kas gan paši rada darba vietas un nodokļu ieņēmumus valstij, gan to dara ar termināļa biznesu saistītie uzņēmumi. Līdzīgi kā pēdējos gados, arī turpmāk gan ar akcionāru, gan ar  valsts un pašvaldības iestāžu atbalstu šo pozīciju iespējams vēl vairāk stiprināt, kas būtu ieguvums gan uzņēmumam, gan pilsētai un ostai, gan arī visai valstij,” uzsver ģenerāldirektors.

VNT ir arī lielākais naftas produktu terminālis Baltijas valstīs un pārkrauj apmēram 20% no visa šķidro kravu apjoma, kas iet caur Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ostām.

VNT janvāris ir bijis labs sākums 2013.gadam ar vairāk nekā 1 miljona tonnu pārkraušanas apjomiem.

VNT investīciju programma nākamajiem gadiem paredz turpmākus ieguldījumus termināļa infrastruktūras attīstībā un modernizācijā apmēram 10-15 miljonu latu apmērā. Ieguldījumus tiek plānots virzīt uz tvaiku rekuperācijas sistēmas būvēšanu, koordinējot to ar AS „Ventbunkers”, uz dzelzceļa izkraušanas estakādes nomainīšanu, uz jauninājumiem VNT notekūdeņu pārvaldīšanā, kā arī cauruļvadu virzienā uz molu atjaunošanu. 2013.gadā tiek plānots veikt ieguldījumus 3 miljonu latu apmērā.


VNT

VNT nodrošina tranzīta pakalpojumus - naftas un naftas produktu pieņemšanu no cauruļvadiem, dzelzceļa vagonu cisternām un no tankkuģiem, to uzglabāšanu un pārkraušanu. VNT ir tehnoloģiski modernākais un lielākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā ar kopējo rezervuāru parka ietilpību 1,2 miljoni kubikmetru.

51% VNT pieder AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R), kas ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas tranzītbiznesa jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda  ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.