Ventspils nafta termināls
 
 

VNT stratēģiskās investīcijas un ilgtermiņa vīzija atmaksājas

Atpakaļ

VNT stratēģiskās investīcijas un ilgtermiņa vīzija atmaksājas

2018. gada 17. decembrī / Ziņas

Iepazīstoties ar nesenām publikācijām plašsaziņas līdzekļos par Ventspils brīvostas termināļu darbības rezultātiem, uzskatām, ka ir nepareizi apgalvot, ka SIA ““Ventspils nafta” termināls” (VNT) darbības rezultātu uzlabojumi ir saistīti ar politisku spriedzi Krievijas un Ukrainas attiecībās. Pēdējo 11 mēnešu laikā VNT ir sasniedzis 5 % pieaugumu pārkraušanas apjomos salīdzinājumā ar līdzvērtīgu periodu iepriekšējā gadā. Tas bija iespējams tikai pateicoties stratēģiskajai plānošanai uzņēmumā un ievērojamām investīcijām, kuras veiktas pēdējo gadu laikā.

VNT uzsver, ka 2018. gada makroekonomikas klimats neatšķiras no 2017. gada, tāpēc šī gada labākie pārkraušanas rezultāti VNT ir pilnīgi nesaistīti ar ģeopolitiskiem saspīlējumiem. Pateicoties vairāku attīstības projektu realizācijai un veiktajiem procesu uzlabojumiem, kas bija vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību un diversificēšanu, VNT ir spējis pielāgoties konkurējošai videi un palielināt kravu plūsmu uz Ventspils ostu mūsdienu sarežģītajos Latvijas tranzīta apstākļos.  

VNT ir pārliecināts, ka vispārējā situācija Latvijas tranzīta sektorā ir graujoša. Tai vietā, lai meklētu jēgpilnus risinājumus privātā un valsts sektora uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai, valsts pārvaldes iestādes demonstrē tālredzības trūkumu un zemu ieinteresētību situācijas risināšanā. Uzlabojumus sekmētu iekšējo procesu efektivitātes izvērtēšana un nepieciešamu korektīvu darbību veikšana, nevis tarifu palielināšana saviem klientiem.

Kamēr privātie uzņēmumi būtiski cenšas uzlabot savu konkurētspēju izaicinošos tirgus apstākļos, citas loģistikas ķēdē iesaistītās puses praktiski nepieliek nekādas pūles. Pretrunā ar mūsdienu tirgus rādītājiem un tendencēm Ventspils brīvosta paaugstina ostas maksu un Latvijas Dzelzceļš palielina pārvadāšanas maksas daļas 2019. gadam, kas nesniedz pievienotu vērtību Latvijas tranzīta sektora konkurētspējai. Turklāt nodokļu un vides jomas likumdošanas nekonsekventā piemērošana raisa bažas investoru vidū par to, vai Latvija ir labvēlīga vieta turpmākajām investīcijām.

Papildu informācija:

Janīna Biteniece, komunikācijas projektu vadītāja

SIA ““Ventspils nafta” termināls”

Tālrunis: +371 25482399

 

E-pasts: jan@vnt.vtti.com