Ventspils nafta termināls
 
 

Bērnu nams "Selga"

Bērnu nams "Selga"

Bērnu namu „Selga” uzņēmums atbalsta gandrīz 20 gadus. Ar VNT atbalstu bērni regulāri brauc uz vasaras nometnēm, dzīvo Zviedrijā un Amerikā audžuģimenēs, arī apmeklē cirka izrādes Rīgā. 2011.gadā uz savu 50 gadu jubileju VNT dāvāja bērniem ceļojumu uz Slovākiju, savukārt 2012.gadā – „Selgas” 20 gadu jubilejā – ceļojumu bērniem un audzinātājām uz Igauniju. VNT bērnu nama bērnus atbalstam ne tikai ar naudu – uzņēmums arī piešķir savu autobusu ekskursijām, turklāt atbalstā aktīvi iesaistās arī VNT darbinieki, bērnu namam ziedojot dažādas nepieciešamas lietas.