Ventspils nafta termināls
 
 

Bibliotēka

Bibliotēka

No lielākajiem atbalsta projektiem VNT īpaši lepojas par 2008. gadā piešķirto līdzfinansējumu jauna Ventspils pilsētas informācijas, kultūras un sabiedriskā centra – Pārventas bibliotēkas – celtniecībai.