Ventspils nafta termināls
 
 

Atbalstītie projekti

 

2018. gadā

 • Atbalsts Ventspils pilsētas svētku organizēšanai
 • Atbalsts Ventspils Jūras svētku organizēšanai
 • Ceļojums uz Lietuvu bērnu nama “Selga” bērniem un audzinātājām
 • Atbalsts VNT pensionāriem
 • Atbalsts Ventspils augstskolas Karjeras dienas organizēšanai
 • Finansiāls atbalsts pasākuma “Ziemassvētku tirdziņš Saules kvartālā” organizēšanai
 • Atbalsts nodibinājumam "Mūzikas un mākslas atbalsta fonds" zīmējumu teātra izrādei kopā ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu
 • Atbalsts Ventspils “3 bumbu turnīra” organizēšanai
 • Atbalsts "R. Silarāja kausa izcīņai strītbolā 2018" organizēšanai
 • Atbalsts Ventspils sportistiem dalībai starptautiskajās treniņu nometnēs
 • Atbalsts Ventspils biedrībai “Bērnu deju skola”
 • Hokeja klubs „Venta 2002”
 • Volejbola klubs „Ventspils”
 • Virves vilkšanas klubs “Velkonis”
 • Futbola biedrība “Ventspils olimpiskā cerība”
 • Transporta izdevumu segšana bērnu un jauniešu sporta biedrībai „Ventspils olimpiskā cerība”  starptautiskajos futbola turnīros

Nodrošināšana ar transportu

 • Hokeja klubam “Venta 2002” izbraukšanas spēlēs
 • Ekskursijām PII “Bitīte”
 • Ekskursijām PII “Saulīte”
 • Ekskursijām PII "Eglīte"
 • Ekskursijām PII "Varavīksne"
 • Ekskursijām Ventspils Centra sākumskolai
 • Ekskursijām Ventspils 2. vidusskolai
 • Ekskursijām Ventspils 4. vidusskolai
 • Ekskursijām Ventspils 1. ģimnāzijai
 • Ekskursijām Ventspils 3. vidusskolai
 • Ekskursijām Ventspils 1. pamatskolai
 • Ekskursijām Ventspils 2. pamatskolai
 • Ekskursijām Pārventas pamatskolai
 • Ekskursijām Ventspils Augstskolai
 • Ventspils Sv.Nikolaja Pareizticīgo draudzes svedienas skolai
 • Biedrībai Latvijas Sarkanais Krusta ģimeņu atbalsta centram "Ventiņi" ekskursijai uz Rundāli
 • Ekskursijām VNT pensionāriem
Citi
 • VNT darbinieku savākto rotaļlietu un apģērbu dāvinājums bērnu namam "Selga"
 • Lekciju vadīšana ventspils Augstskolā, Latvjas Universitātē, Alberta Koledžā
 • Mācību ekskursiju organizēšana Ventspils un Latvijas skolu audzēkņiem
 • Prakses nodrošināšana 20 studentiem no Latvijas un ārzemju universitātēm
 • Ikgadējais pasākums bērnu namā "Selga" par godu vasaras brīvlaika iestāšanos

 

2017. gadā

 • Atbalsts Ventspils pilsētas svētku organizēšanai
 • Atbalsts Ventspils Jūras svētku organizēšanai
 • Ceļojums uz Igauniju bērnu nama “Selga” bērniem un audzinātājām
 • Atbalsts VNT pensionāriem
 • Finansiāls atbalsts pensionāru biedrībai “Ventspils liedags” jubilejai
 • Atbalsts Ventspils augstskolas Karjeras dienas organizēšanai
 • Atbalsts Ventspils augstskolas 20 gadu jubilejas pasākuma organizēšanā
 • Atbalsts Ventspils 1. ģimnāzijai infrastruktūras uzlabošanai
 • Finansiāls atbalsts Ventspils 1. ģimnāzijai 100 gadu jubilejas svinībām
 • Atbalsts Ventspils Augstskolas IT fakultātes studentu pieredzes apmaiņas braucienam uz Hannoveres tehnisko augstskolu
 • Finansiāls atbalsts pasākuma “Ziemassvētku tirdziņš Pils ielā” organizēšanai
 • Atbalsts nodibinājumam "Mūzikas un mākslas atbalsta fonds" zīmējumu teātra izrādei kopā ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu
 • Atbalsts Ventspils “3 bumbu turnīra” organizēšanai
 • Atbalsts "R. Silarāja kausa izcīņai strītbolā 2017" organizēšanai
 • Atbalsts Ventspils sportistiem dalībai starptautiskajās treniņu nometnēs
 • Atbalsts Ventspils biedrībai “Bērnu deju skola”
 • Hokeja klubs „Venta 2002”
 • Volejbola klubs „Ventspils”
 • Virves vilkšanas klubs “Velkonis”
 • Motoklubs "Rodeo"
 • Futbola biedrība “Ventspils olimpiskā cerība”
 • Ziedojums Latvijas motokrosa federācijai 2016./2017. g. sezonai
 • Atbalsts “Ventspils amatieru futbola kauss 2017” organizēšana
 • Transporta izdevumu segšana bērnu un jauniešu sporta biedrībai „Ventspils olimpiskā cerība”  starptautiskajos futbola turnīros

Nodrošināšana ar transportu

 • Hokeja klubam “Venta 2002” izbraukšanas spēlēs
 • Ekskursijām PII “Bitīte”
 • Ekskursijām PII “Saulīte”
 • Ekskursijām PII "Eglīte"
 • Ekskursijām PII "Varavīksne"
 • Ekskursijām Ventspils Centra sākumskolai
 • Ekskursijām Ventspils 2. vidusskolai
 • Ekskursijām Ventspils 4. vidusskolai
 • Ekskursijām Ventspils 1. ģimnāzijai
 • Ekskursijām Ventspils 3. vidusskolai
 • Ekskursijām Ventspils 1. pamatskolai
 • Ekskursijām Ventspils 2. pamatskolai
 • Ekskursijām Pārventas pamatskolai
 • Ekskursijām Ventspils Augstskolai
 • Ventspils Sv.Nikolaja Pareizticīgo draudzes svedienas skolai
 • Biedrībai Latvijas Sarkanais Krusta ģimeņu atbalsta centram "Ventiņi" ekskursijai uz Rundāli
 • Ekskursijām VNT pensionāriem
Citi
 • Dalības apmaksa konferencē "Biznesa radārs" Ventspils Augstskolas studentiem
 • VNT darbinieku savākto rotaļlietu un apģērbu dāvinājums bērnu namam "Selga"
 • Civilās aizsardzības mācību novadīšana Ventspils 3. vidusskolai
 • Prakses nodrošināšana 18 studentiem no Latvijas un ārzemju universitātēm
 • Ikgadējais pasākums bērnu namā "Selga" par godu vasaras brīvlaika iestāšanos
    

<span>2016. gadā</span>

 • Atbalsts Ventspils pilsētas svētku organizēšanai
 • Atbalsts Ventspils Jūras svētku organizēšanai
 • Aprīkojuma iegāde Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai
 • Dalība “Daktera Klauna” programmas īstenošanā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā
 • Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas nodarbību organizēšana atbalsta centram ģimenēm un bērniem "CIMDIŅŠ"
 • Atbalsts alternatīvās aprūpes centram "Žēlsirdības māja"
 • Ceļojums uz Lietuvu bērnu nama “Selga” bērniem un audzinātājām
 • Operas un teātra apmeklējums bērnu nama “Selga” bērniem un audzinātājām
 • Atbalsts Ventspils augstskolas Karjeras dienas organizēšanai
 • Atbalsts Ventspils Augstskolas IT fakultātes studentu pieredzes apmaiņas braucienam uz Hannoveres tehnisko augstskolu
 • Atbalsts Ventspils Baltkrievu kultūras dienu rīkošanai
 • Atbalsts Vārves pagasta svētku rīkošanai
 • Atbalsts VNT pensionāriem
 • Atbalsts biedrībai “Ar sirdi delnā”
 • Atbalsts Ventspils “3 bumbu turnīra” organizēšanai
 • Atbalsts "R. Silarāja kausa izcīņai strītbolā 2016" organizēšanai
 • Atbalsts Ventspils sportistiem dalībai starptautiskajās treniņu nometnēs
 • Atbalsts Paralimpiskai kērlinga komandai 2016. g. sezonā
 • Hokeja klubs „Venta 2002”
 • Volejbola klubs „Ventspils” 
 • Ziedojums Latvijas motokrosa federācijai 2016./2017. g. sezonai
 • Atbalsts “Ventspils amatieru futbola kauss 2016” organizēšanai
 • Transporta izdevumu segšana bērnu un jauniešu sporta biedrībai „Ventspils olimpiskā cerība”  starptautiskajos futbola turnīros
 • Atbalsts biedrībai “Mazais slidotājs”

Nodrošināšana ar transportu

 • Hokeja klubam “Venta 2002” izbraukšanas spēlēs
 • Ekskursijām PII “Bitīte”
 • Ekskursijām PII “Saulīte”
 • Ekskursijām Ventspils Centra sākumskolai
 • Ekskursijām Ventspils 2. vidusskolai
 • Ekskursijām Ventspils 4. vidusskolai
 • Ekskursijām Ventspils 1. ģimnāzijai
 • Ekskursijām Ventspils 3. vidusskolai
 • Ventspils Pareizticīgo draudzes bērniem braucienam uz Rīgu
 • Biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts braucienam uz Jūrmalas sociālās aprūpes centru Ķemeros
 • Latvijas Jautro un Atjautīgo klubam KVN dalībnieku nogādāšanai no/uz Rīgu
 • Ekskursijām Latvijas Sarkanais Krusts Kurzemes komitejai
 • Ventspils ukraiņu kultūras biedrībai "KOBZAR" braucienam uz Jelgavu Ukrainas neatkarības dienas pasākumu un Ukrainas kultūras festivālu Vangažos
 • Ekskursijām VNT pensionāriem
 • Ekskursijai VAS “Latvijas dzelzceļš”
Citi
 • Projektora dāvinājums Ventspils 2. vidusskolai
 • Preses izdevumu abonēšana Latvijas Sarkanā Krusta “Ventiņmājai”
 • Angļu valodas mācību materiālu dāvinājums Ventspils Tehnikumam
 • VNT darbinieku savākto rotaļlietu un apģērbu dāvinājums bērnu namam "Selga"
 • Civilās aizsardzības mācību novadīšana Ventspils 3. vidusskolai

&nbsp;

2015. gadā

 • Aprīkojuma iegāde Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai
 • Atbalsts Ventspils pilsētas svētku organizēšanai
 • Ventspils “3 bumbu turnīra” organizēšana
 • Transporta izdevumu segšana bērnu un jauniešu sporta biedrībai „Ventspils olimpiskā cerība” 
 • Atbalsts Ventspils sportistiem dalībai Vasaras Universiādē 2015
 • Atbalsts RTU Inženierzinātņu vidusskolas izveidošanai
 • Ceļojums uz Lietuvu bērnu nama “Selga” bērniem un audzinātājām
 • Operas apmeklējums bērnu nama “Selga” bērniem un audzinātājām
 • Atbalsts Ventspils sportistiem dalībai Eiropas čempionātā kikboksā
 • Atbalsts Ventspils sportistiem dalībai starptautiskajās treniņu nometnēs
 • Atbalsts hokeja klubam „Venta 2002” dalībai LHF čempionātos un starptautiskos turnīros 
 • Atbalsts Ventspils dīķa hokeja turnīra rīkošanā
 • Ziedojums sabiedriskā labuma organizācijai „Sabiedrība par atklātību - Delna”
 • Volejbola klubs „Ventspils” 
 • Basketbola klubs “Ventspils”
 • Futbola klubs “Ventspils”
 • Virves vilkšanas klubs “Velkonis”
 • Atbalsts VNT pensionāriem
 • Atbalsts Ventspils sportistiem gatavojoties Vasaras Olimpiskajām spēlēm 2016
 • Atbalsts Ventspils augstskolas Informācijas Tehnoloģiju fakultātes 10. gadu jubilejas pasākumu organizēšanai

Nodrošināšana ar transportu

 • Transporta nodrošinājums hokeja klubam “Venta 2002” uz Latvijas čempionātu
 • Ekskursijām Ventspils Centra sākumskolai
 • Ekskursijām Latvijas Sarkanais Krusts Kurzemes komitejai
 • Ekskursijām VNT pensionāriem
Citi
 • Vestu dāvinājums Ventspils 2. vidusskolai jubilejā
 • VNT darbinieku savākto rotaļlietu un apģērbu dāvinājums bērnu namam "Selga"

&nbsp;

2014. gadā

 • Aprīkojuma iegāde Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai
 • Atbalsts Ventspils sportistiem dalībai Pasaules čempionātā vieglatlētikā Ungārijā
 • Atbalsts Ventspils sportistiem dalībai starptautiskajās treniņu nometnēs
 • Atbalsts Ventspils pilsētas svētku organizēšanai
 • Filmas izveide „Cita Milda”
 • Atbalsts VNT pensionāriem
 • Atbalsts HK “Venta 2002” izbraukumu spēļu organizēšanai 
 • Ventspils “3 bumbu turnīra” organizēšana
 • Ceļojums uz Saremu bērnu nama “Selga” bērniem un audzinātājām
 • Atbalsts Ukrainas kara darbību laikā cietušajiem bērniem kopā ar Biedrību “Alianse Latvija bez bāreņiem”
 • Cirka apmeklējums bērnu namam “Selga”
 • Basketbola klubs “Ventspils”
 • Futbola klubs “Ventspils”
 • Virves vilkšanas klubs “Velkonis”

Nodrošināšana ar transportu

 • Ekskursijām bērnu nama „Selga” bērniem
 • Ekskursijām VNT pensionāriem
 • Transporta nodrošinājums hokeja klubam “Venta 2002”
 • Latvijas Sarkanais Krusts Kurzemes komitejai
 • VASSA biedrības organizētajam Ventspils maznodrošināto ģimeņu bērnu braucienam uz Rīgu
 • Ekskursijai Pareizticīgo draudzes svētdienas skolai 
 • Ekskursijai Ventspils Centra sākumskolai
 • Ekskursijai Ventspils 6. vidusskolai
 • Ekskursijām Ventspils 2. pamatskolai

Citi

 • Televizora dāvinājums bērnu namam “Selga”
 • Televizora dāvinājums Latvijas Nedzirdīgo savienības Ventspils reģionālajai biedrībai
 • VNT darbinieku savākto rotaļlietu un apģērbu dāvinājums bērnu namam "Selga"

&nbsp;

2013. gadā

 • Aprīkojuma iegāde Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai
 • Ventspils veterānu kluba biedriem brauciens uz World Master Games Turīnā
 • Ventspils „3 bumbu turnīra” organizēšanai
 • Jaunu volejbola komandu dalībai Rīgas atklātajā čempionātā volejbolā
 • Ceļojums uz Lietuvu bērnu nama „Selga” bērniem un audzinātājām
 • Atbalsts VNT pensionāriem (balles, dāvanas Ziemassvētkos, dāvanas jubilejās utt.)
 • Volejbola kluba „Ventspils” dalības maksa Latvijas volejbola čempionātā
 • Latvijas vieglatlētikas savienībai, lai palīdzētu Ventspils sportistiem sagatavoties Olimpiskajām spēlēm
 • Latvijas automobiļu federācijai autosporta attīstībai un popularizēšanai Latvijā un ārvalstīs
 • Basketbola klubs „Ventspils”
 • Futbola klubs „Ventspils”
 • Virves vilkšanas klubs „Velkonis”
 • Ventspils pilsētas svētku organizēšanai  

Nodrošināšana ar transportu

 • Ekskursijām bērnu nama „Selga” bērniem
 • Ekskursijām VNT pensionāriem
 • VNT darbinieku, darbinieku radinieku, pensionāru bēru gadījumos
 • VASSA biedrības organizētajam invalīdu biedrības braucienam uz pasākumu „Pērļu pasaule”  
 • VASSA biedrības organizētajam Ventspils maznodrošināto ģimeņu bērnu braucienam uz Ziemassvētku pasākumu Rīgā
 • Ekskursijai Pareizticīgo draudzes svētdienas skolai
 • Ekskursijai Ventspils 2. pamatskolai
 • „Venta 2002” hokeja kluba braucienam uz Klaipēdu

Citi

 • VNT darbinieku savākto rotaļlietu un apģērbu dāvinājums bērnu namam "Selga"        

&nbsp;

2012. gadā

 • Interaktīvās tāfeles iegāde Ventspils 2.vidusskolai
 • SOS bērnu ciemata ģimeņu atbalsta projekts Bauskā  
 • Palīdzība bērnu namam „Selga” – ceļa izdevumi audžuģimeņu apmeklēšanai (Zviedrijā un ASV)
 • Ceļojums uz Igauniju bērnu nama „Selga” bērniem un audzinātājām
 • Atbalsts VNT pensionāriem (balles, dāvanas Ziemassvētkos, dāvanas jubilejās utt.)
 • Volejbola kluba „Ventspils” dalības maksa Latvijas volejbola čempionātā
 • Latvijas vieglatlētikas savienībai, lai palīdzētu Ventspils sportistiem sagatavoties Olimpiskajām spēlēm
 • Latvijas automobiļu federācijai autosporta attīstībai un popularizēšanai Latvijā un ārvalstīs
 • Basketbola klubs „Ventspils”
 • Futbola klubs „Ventspils”
 • Virves vilkšanas klubs „Velkonis”
 • Ventspils pilsētas svētku organizēšanai  

Nodrošināšana ar transportu

 • Ekskursijām bērnu nama „Selga” bērniem
 • Ekskursijām VNT pensionāriem
 • VNT darbinieku, darbinieku radinieku, pensionāru bēru gadījumos
 • VASSA biedrības organizētajam bērnu deju kolektīva braucienam uz bērnu nama „Stikli” pasākumu  

Citi

 • VNT darbinieku savākto rotaļlietu un apģērbu dāvinājums bērnu namam "Selga"   

&nbsp;

2011. gadā

 • Glābējsilītes projekts Baby Box Ventspils
 • Ceļojums uz Slovākiju bērnu nama „Selga” bērniem un audzinātājām
 • Atbalsts VNT pensionāriem (balles, dāvanas Ziemassvētkos, dāvanas jubilejās utt.)
 • Basketbola klubs „Ventspils”
 • Futbola klubs „Ventspils”
 • Virves vilkšanas klubs „Velkonis”
 • Ventspils pilsētas svētku organizēšanai    

Nodrošināšana ar transportu

 • Ekskursijām VNT pensionāriem
 • VNT darbinieku, darbinieku radinieku, pensionāru bēru gadījumos
 • Ekskursijām bērnu nama „Selga” bērniem
 • VASSA biedrības organizētajam Ventspils maznodrošināto ģimeņu bērnu braucienam uz Ziemassvētku pasākumu Rīgā
 • Ventspils Profesionālo vidusskolas audzēkņu nogādāšanai uz Arēnu Rīgu, Dinamo spēles apmeklējumam