Ventspils nafta termināls
 
 

Pieteikumu izvērtēšana

 

Vērtēšanas kritēriji

  • projekta mērķa/u atbilstība VNT sabiedrības investīciju programmas mērķiem;
  • projekta mērķa/u atbilstība sabiedrības investīciju politikas atlases kritērijiem (skatīt punktu, kas var un kas nevar pretendēt uz uzņēmuma atbalstu).

Pieteikumu izvērtēšana

Pieteikumi tiek izvērtēti un VNT atbalsts tiek piešķirts reizi ceturksnī (izņemot pieteikumi praksei un bēru izdevumumu kompensēšanai, kas tiek izskatīti regulāri).

Pieteikumu izvērtēšanas process

Visus saņemtos pieteikumus, kas atbilst sabiedrības investīciju politikas mērķiem un kritērijiem un ir iesniegti atbilstoši šīm vadlīnijām, vienu reizi ceturksnī izvērtē darba grupa, ko veido VNT valde un sabiedrisko attiecību vadītājs. Par rezultātiem pretendenti atteikuma gadījumā tiek informēti, nosūtot atbildi uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi, savukārt pozitīvas atbildes gadījumā, pretendents tiek atbilstoši informēts un VNT interneta vietnē par to var tikt ievietota informācija.