Ventspils nafta termināls
 
 

Karjeras iespējas

VNT ir liels uzņēmums ar daudzām izaugsmes iespējām. Ir patīkami strādāt šeit – darbiniekiem ir iespēja saņemt prēmijas un ir nodrošinātas labas sociālās garantijas visa gada garumā. Pozitīvs fakts ir arī VNT aktīva sabiedriskā dzīve – sporta spēles, balles un citi pasākumi darbiniekiem un viņu ģimenēm.
Jānis Ezermalis, ugunsdzēsējs autovadītājs/apsargs

Mēs, VNT  darbinieki, esam komanda, kas, runājot dažādās valodās, atrod kopējus risinājumus. Mēs strādājam starptautiskā vidē, esam atvērti jaunām idejām un izaicinājumiem, atbalstām cits citu un kopējiem spēkiem sasniedzam izvirzītos mērķus.

Esam profesionāļi naftas un naftas produktu tranzīta nozarē ar vairāk kā 55 gadu pieredzi. Esam uzcēluši un vadām vērienīgāko un modernāko pārkraušanas termināli Baltijas valstu reģionā, attīstot jaunus darbības virzienus un kļūstot par nozīmīgu darba devēju vienā no Baltijas jūras valstu lielākajām ostas pilsētām – Ventspilī.

Katrs darbinieks ir vērtīgs VNT/ VTTI komandas dalībnieks.

Mēs uzskatām, ka visiem jābūt vienādām iespējām, tāpēc mēs pieņemam darbā, izvēlamies un attīstām mūsu darbiniekus pēc viņu individuālām īpašībām, neatkarīgi no rases, ādas krāsas, reliģijas, dzimuma, vecuma, seksuālās orientācijas, ģimenes stāvokļa, invaliditātes vai jebkurām citām pazīmēm, ko aizsargā spēkā esošie likumi.

Pie mums strādā lieliski un pieredzējuši darbinieki – sava amata pratēji.  Pašlaik VNT nodarbina 210 darbiniekus, kuru pārraudzībā ir:

  •     tehnoloģiskie procesi;
  •     tehniskais atbalsts;
  •     ugunsdrošība un apsardze;
  •     informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, automātika;
  •     finanšu vadība, grāmatvedība;
  •     personāla vadība;
  •     tulkošanas darbs;
  •     administratīvais darbs;
  •    vides pārvaldība un darba aizsardzība;
  •    klientu apkalpošana.

 

Biedrība „Latvijas Loģistikas asociācija” ir noslēgusi 12.01.2011.g. līgumu Nr.  L-APA-10-0026 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros SIA „„Ventspils nafta” termināls” veic savu darbinieku apmācību.

LIAA.jpg