Ventspils nafta termināls
 
 

Modernizācija

Modernizācijas projekti

Modernizācijas projekti, ar kuriem īpaši lepojamies:

 • Apvienotās operatoru telpas izveide

 • Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšana

 • Veco kuģu iekraušanas stenderu nomaiņa uz jauniem

 • Butanizācijas sistēmas uzstādīšana

 • Jaunas tvaika savākšanas sistēmas jēlnaftas iekraušanai vagoncisternās uzstādīšana

 • Blendinga operāciju uzsākšana

 • 3. un 4. estakādes ar pretkritiena sistēmām

 • Vienīgie Latvijā četri 50 000 m3 dubultsienu rezervuāri

 

ERAF.jpg

2011. gada 21. novembrī SIA „„Ventspils nafta” termināls” noslēdza līgumu Nr. L-JPR-11-0150 ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Pārkraušanas pakalpojumu reversā ieviešana un ar to saistītās infrastruktūras izveide” realizāciju. Projekta ietvaros SIA „„Ventspils nafta” termināls” plāno ieviest savā pakalpojuma klāstā pilnīgi jaunu pakalpojumu - pārkraušanas pakalpojumi reversā jeb pretējā virzienā ar iespēju kompleksā piedāvāt pasūtītājiem gaišo naftas produktu sajaukšanu jeb blendingu.

Projekta "Pārkraušanas pakalpojumu reversā ieviešana un ar to saistītās infrastruktūras izveide" ieviešanas ietvaros, kas tiek realizēts kopš 21.11.2011. starp valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" un SIA „„Ventspils nafta" termināls" noslēgtā Līguma Nr. L-JPR-11-0150 ietvaros, ir piegādātas šādas tehnoloģiskās iekārtas:

 1. Sūkņu komplekss gaišo naftas produktu pārsūknēšanai.
 2. Vertikālie divpusējie vītņsūkņi gaišo naftas produktu nosēdumu pārsūknēšanai.
 3. Tehnoloģiskās iekārtas gaišo naftas produktu izkraušanai no tankkuģiem (stenderi).
 4. Tehnoloģiskie mikseri gaišo naftas produktu sajaukšanai rezervuāros.

 SIA „„Ventspils nafta” termināls” ir noslēdzis ar V/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 25.07.2014 līgumu Nr.L-APV-14-0318 par projekta „Būtiski uzlabota pakalpojuma ieviešana SIA „Ventspils nafta” termināls”” īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

Projekta ietvaros ir noslēgts līgums ar piegādātāju par naftas produktu flotāta atūdeņošanas sistēmas piegādi, uzstādīšanu un darbinieku instruktāžu.

liaa.png

 

 SIA „„Ventspils nafta” termināls” noslēdz līgumu ar V/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”

SIA „„Ventspils nafta” termināls” ir noslēdzis ar V/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 25.07.2014 līgumu Nr.L-APV-14-0138 par projekta „Būtiski uzlabota pakalpojuma ieviešana SIA „Ventspils nafta” termināls”” īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds.

liaa_2.png