Ventspils nafta termināls
 
 

Mērķi

Mērķi

 • Uzturēt visaugstāko tehnoloģiskā procesa drošības līmeni un censties novērst nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, pastāvīgi modernizējot un pilnveidojot uzņēmuma infrastruktūru un procesus, izmantojot energoefektīvus risinājumus;
 • Veicināt apzinātas drošības kultūras attīstību uzņēmumā un rūpēties par darbinieku un citu uzņēmuma teritorijā strādājošo veselību un drošību, samazinot nelaimes gadījumu un incidentu skaitu terminālī līdz nullei;
 • Spēt elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām tirgū, aktīvi izzinot klientu esošās un iespējamās prasības;
 • Saglabāt nepārtrauktu peļņu nesošu attīstību, nodrošinot konkurētspēju naftas un naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumu tirgū;
 • Palielināt uzņēmuma apgrozījumu un sniegto pakalpojumu efektivitāti, investējot līdzekļus jaunu pakalpojumu ieviešanā un esošo modernizācijā;
 • Pastāvīgi uzturēt un pilnveidot profesionālu kvalitātes, vides, darba drošības un arodveselības vadības sistēmu, gūstot atbilstības apliecinājumus no neatkarīgām iestādēm;
 • Sekmēt darbinieku profesionālo izaugsmi un apmācības, palielinot darbinieku apmierinātību ar darbu, uzticību savam uzņēmumam, iesaistīšanos procesos un attīstot kopīgu vadību uzņēmumā;
 • Veicināt savstarpējo sadarbību uzņēmumā ar efektīvas komunikācijas un atvērtas organizācijas kultūras palīdzību;
 • Atbilst visām normatīvo aktu un citām saistošajām prasībām;
 • Būt sociāli atbildīgiem, sniedzot atbalstu vietējai sabiedrībai;
 • Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un attīstības iespējas, sadarbojoties ar visām ieinteresētajām pusēm; 
 • Nodrošināt uzņēmuma darbības caurskatāmību, stingri ievērojot godīgas komercprakses principus.