Ventspils nafta termināls
 
 

Vadība

 

Ģenerāldirektors

Larss Panclafs
Larss Panclafs

Larss Panclafs ir uzņēmuma valdes loceklis un ģenerāldirektors no 2009.gada. Larss Panclafs Minhenes Tehniskajā universitātē Vācijā ieguvis inženiera diplomu mašīnbūvē, Ziemeļrietumu universitātē Evansonā – maģistra grādu mašīnbūvē, specializējoties inženiertehnisko būvju projektēšanas vadībā. Pirms darba „Ventspils nafta terminālā” ASV uzņēmumā „APV Systems Inc.” vadījis projektus ASV, Austrālijā un Uzbekistānā, Vācijas „Lurgi Oel Gas Chemie GmbH” Trinidadas metanola rūpnīcas celtniecības objektā vadījis komunikāciju ar investoriem, auditoriem un vietējām institūcijām, Vācijas „Ingenieurtechnik GmbH” bijis tehnoloģiskais direktors, Vācijas „Uhde GmbH” vadījis celtniecības darbus ķīmiskās rūpniecības kompleksā Ēģiptē, bijis Nigērijas „Navgas Ltd.” ģenerāldirektors.

Telefons: +371 636 64090

E-pasts: lap@vnt.vtti.com

Vadības komanda

Vilnis Riekstiņš |Tehnoloģiskais direktors
Vilnis Riekstiņš |Tehnoloģiskais direktors

Vilnis Riekstiņš ir absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes mašīnbūves fakultāti. Ir ieņēmis SIA "Rīgas Centrālais termināls" tehniskā direktora un vēlāk arī "Neste Latvia" termināļa vadītāja amatu. Sākot ar 2008. gadu, Vilnis vada VNT Tehnoloģisko dienestu.

Telefons: +371 636 66285

E-pasts: vri@vnt.vtti.com

Igors Martjanovs |Tehniskais vadītājs
Igors Martjanovs |Tehniskais vadītājs

Igors Martjanovs kļuva par VNT tehnisko vadītāju 2012. gadā. Pirms tam ir strādājis Lukoil Baltija R Rīgas terminālī dažādos amatos – ķīmiķis-inženieris, maiņas vadītājs, tehniskais direktors un ģenerāldirektors. Igors ir absolvējis Ufas valsts naftas tehnisko universitāti un Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtu.

Telefons: +371 636 66264

E-pasts: ima@vnt.vtti.com

Vita Špoka |Personāla vadītāja
Vita Špoka |Personāla vadītāja

Vita strādā uzņēmumā kopš 2016. gada 1. decembra. Pirms tam viņa pildīja personāla vadītājas pienākumus Amserv grupas uzņēmumos Latvijā. Augstāko izglītību biznesa vadības jomā Vita ir ieguvusi, absolvējot Jorkas Universitāti Lielbritānijā.

Telefons: +371 636 66262

E-pasts: vsp@vnt.vtti.com